Singsby - Trollkuniback

 

Trollkuniback


Egnahemshustomter:

 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Adress
number 1 302 1 1109 Anbud Dårdivägen 1
number 2 302 2 1146  Anbud  Dårdivägen 3 
number 4 302 4 1186 Anbud Dårdivägen 7 
number 5 302 1136 Anbud

Dårdivägen 9 

number 6 303 1373  Anbud Dårdivägen 6 
number 7 303 1337  Anbud Dårdivägen 8 
number 8 303 1249  Anbud Dårdivägen 10
Parhustomter:
 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Adress
number 9 300 1 3010 Anbud Trollkunibackvägen 1
number 10 308 3128  Anbud  Trollkunibackvägen 4
Radhustomter:
 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Adress
number 11 301 4019  Anbud Trollkunibackvägen 5
number 12 301 4125  Anbud Trollkunibackvägen 7

 

Information gällande anbudstomterna

Korsholms kommun begär prisanbud för de tomter som presenteras på denna sida.

Anbuden kan inlämnas per e-post med rubriken "TOMTANBUD" till planlaggning@korsholm.fi. Anbuden kan också inlämnas eller sändas per post i slutet kuvert märkt "TOMTANBUD" till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta givna anbud om de är lägre än minimipriset. Tomterna säljs till högstbjudande. Om anbuden är lika höga avgörs ordningen genom lottning.

En anbudsgivare får köpa endast en egnahemstomt av kommunen, men anbud kan ges för flera tomter. Då skall skilt anbudsformulär fyllas i för varje tomt och samtidigt förstahandsordningsföljden anges. Endast privatpersoner får köpa egnahemstomter av kommunen.

De vars anbud har antagits får reservera tomten i 10 månader (egnahemshustomter) eller 12 månader (rad- och parhustomter). Inom reserveringstiden skall bygglovsansökan inlämnas, varefter tomten kan köpas till det pris som anbudsgivaren gett.

Vid den anbudsbaserade försäljningen följs i övrigt till lämpliga delar Korsholms kommuns normala villkor för tomtöverlåtelser.

Byggnadsskyldighet: Inom tre år från att tomten köpts skall byggandet av ett bostadshus i enighet med områdets detaljplan påbörjas.

Minimipris: Egnahemshustomter 13 €/m², parhustomter 19,50 €/m², radhustomter 22 €/m².

 

Detaljplan för Trollkuniback (pdf)

Anbudsblankett för egnahemshustomter (pdf)

Anbudsblankett för rad- och parhustomter (pdf)

Teckenförklaring
Grön / Vihreä Ledig tomt
Gul / Keltainen Reserverad/under behandling
Röd / Punainen Såld