Lediga tomter


Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset
via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.


Egnahemshustomter

Lediga egnahemshustomter är belägna på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan. Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de på markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik. 

Beslut om tomtreservering kan göras genast efter att ansökan inlämnats. Reserveringen gäller i tio månader, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnat bygglovsansökan kan tomten säljas. För tomten uppbärs en reserveringsavgift på 500 €. 

Nya tomter som tidigare inte kunnat ansökas delas alltid ut via en allmän tomtansökan. 

Vissa av tomterna är färdigt egna fastigheter, och för dem debiteras en fastighetsbildningsavgift på 1 000 €. För övriga tomter står köparen för lantmäteriavgiften när tomten styckas till egen fastighet. Det är köparen som betalar köpvittnesarvodet enligt fastställd förordning, i dagsläget 120 €.

Rad-, par- och höghustomter

Lediga rad-, par- och höghustomter är belägna på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan. Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de på markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik.

Tomtreserveringsbeslut  görs av samhällsbyggnadsnämnden. Reserveringen gäller i ett år, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnad bygglovsansökan kan tomten arrenderas. För tomten uppbärs en reserveringsavgift på 50 % av årsarrendet. Tomtreserveringsprinciperna i sin helhet finns som skild bilaga.

Företagstomter

Uppgifter angående lediga företagstomter finns på en egen sida under  "Näringsliv och arbete" 

 

Ifall du är intresserad av lediga bostadstomter kontakta: