Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset
via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.

En blankett för inlämnande av åsikt/anmärkning hittas här: Åsikt/anmärkning.


Ändring och utvidgning av detaljplan för Koskövägens vägområde i Kvevlax
Framlagt 3.9–2.10.2020
Skede: Ett förslag till plan är framlagt (MBF 27 §).
Kontaktperson: Martina Backman, planläggningsingenjör
Plankarta
Planbeskrivning

Ändring av Stormossen detaljplan
Framlagt 3.9–2.10.2020
Skede Ett utkast till plan är framlagt (MBF 30 §).
Kontaktperson: Barbara Påfs, planläggningschef
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Utvidgning och ändring av detaljplan över del av Hultvägen och Svedjeback i Karperö
Framlagt 3.9–2.10.2020
Skede Ett utkast till plan är framlagt (MBF 30 §).
Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1