Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset
via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.

En blankett för inlämnande av åsikt/anmärkning hittas här: Åsikt/anmärkning.


Ändring och utvidgning av detaljplan för Vikby I
Framlagt 2–31.3.2021
Skede: PDB (MBL 63§)
Kontaktpersoner: JIm Åkerholm, planläggare
Ett program för deltagande och bedömning 


Ändring av detaljplan i kvarter 28 på Fågelbergets företagscenter
Framlagt 9.2–10.3.2021
Skede: Utkast (MBF 30§)
Kontaktpersoner: Barbara Påfs , planläggningschef
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning

Detaljplan för lättrafikled längs Bölevägen
Framlagt 9.2–10.3.2021
Skede: Utkast (MBF 30§)
Kontaktpersoner: Barbara Påfs , planläggningschef
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning