Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset
via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.

En blankett för inlämnande av åsikt/anmärkning hittas här: Åsikt/anmärkning.


Konsekvensbedömning av ny anslutning från Rv8 till Smedsby och Böle
Inspelade informationsmötet 29.10.2020 kan ses här


Ändring och utvidgning av detaljplan för kvarter 1 och 8 på Fågelberget 
Framlagt 24.11–23.12.2020
Skede: Ett förslag till plan är framlagt (MBF 27 §).
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggningsingenjör
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Blankett för uppföljning
Bilaga 3 Bemötanderapport


Ändring av detaljplan Granholmsbacken II, Toby
Framlagt 24.11–23.12.2020
Skede: Ett utkast till plan är framlagt (MBF 30 §).
Kontaktpersoner: Barbara Påfs, planläggningschef och Anne Holmback, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Planförminskning
Bilaga 3 Illustrationer


Ändring av Stormossen detaljplan 
Framlagt 3.11–2.12.2020
Skede: Ett förslag till plan är framlagt (MBF 27 §).
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggningsingenjör
Plankarta 
Planbeskrivning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Ändring och utvidgning av detaljplan i del av kvarter 12 på Fågelberget i Smedsby
Framlagt 3.11–2.12.2020
Skede: Ett program för deltagande och bedömning framlagt (MBL 63 §)
Kontaktperson: Sture Borgar, planläggare
Program för deltagande och bedömning


 Visionsplan för ändring av detaljplan för kvarter 224 m.fl. invid Korsholmsvägen

Framlagt: 8.10–6.11.2020 
Kontaktperson: Barbara Påfs, planläggningschef
Visionsplanen
Presentation av visionsplanen 15.10 kan ses här