Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på
 

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset
via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.


Upphävning av stranddelgeneralplan på ett område kring anslutningen till Vassorvägen vid riksväg 8
Framlagt 2–15.4.2020
Skede: Ett program för deltagande och bedömning är framlagt (MBL 63 §).
Kontaktperson: Catarina Simons, planläggare
Ett program för deltagande och bedömning 


 

Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby (KPO Kiinteistöt Oy)
Framlagt 2.4–4.5.2020
Skede: Ett utkast till plan är framlagt (MBF 30 §).
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggningsingenjör
Plankarta
Planbeskrivning

Ändring av detaljplan i del av kvarter 12 i Replot centrum
Framlagt 2.4–4.5.2020
Skede: Ett förslag till plan är framlagt (MBF 27 §).
Kontaktperson: Sture Borgar, planläggare
Plankarta
PlanbeskrivningDetaljplan för lättrafikled längs Bölevägen

Framlagt 10.3–8.4.2020
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63 §)
Kontaktperson: Sture Borgar, planläggare
Program för deltagande och bedömning

Ändring av detaljplan invid kvarter 29 på Fågelberget
Framlagt 10.3–8.4.2020
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63 §)
Kontaktperson: Sture Borgar, planläggare
Program för deltagande och bedömning


 Blankett för åsikt/anmärkning