Kvevlax delgeneralplan

Kontaktpersoner: Barbara Påfs, Anne Holmback


 

Aktuellt med Kvevlax delgeneralplan

Vi har beställt tilläggsutredningar som väntas bli klara i september. Ett planförslag kommer att framläggas i slutet av året 2019.

Uppdaterad 11.6.2019


Välkommen på informationsmöte tisdagen den 8.1.2019 kl. 18–20 vid Kvevlax skola, Funsibackvägen 8, Kvevlax. Tillfället ordnas för att informera och att höra åsikter.
Konsulterna från FCG är anträffbara kl. 16–18.
Kaffeservering!

Två alternativa planutkast var framlagda 8.1–6.2.2019 i Korsholms ämbetshus, andra våningen. (MBF 30 §). 
Plankarta alternativ 1
Plankarta alternativ 2
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Förminskning av detaljplankartan
Bilaga 3 Landskapskartor
Bilaga 4 Rondellutredning
Bilaga 5 Dimensioneringsgrunder
Bilaga 6 Dimensioneringstabell


Delgeneralplan för Kvevlax
Framlagt: 12.4–11.5.2018
Skede: program för deltagande och bedömning  (MBL 63§) 
Kontaktpersoner: Barbara Påfs, Anne Holmback
Program för deltagande och bedömning


INBJUDAN
KOM MED OCH PÅVERKA vid planeringen av Kvevlax by.
Välkommen på informations- och diskussionstillfälle om delgeneralplan för Kvevlax
onsdagen 11.4.2018 kl. 17.30–20 vid Kvevlax skola. Tillfället ordnas för att informera och att höra åsikter. Kaffeservering!