Kvevlax delgeneralplan

DELGENERALPLAN FÖR KVEVLAX

Informationsmöte  ordnas 8.6.2020 kl. 18–20 utan publik p.g.a. rådande omständigheter (covid-19). Informationsmötet sänds direkt via kommunens webbplats www.korsholm.fi/aktuellt.
Under tillställningen är det möjligt att ställa frågor via chattfunktionen. Inspelningen av informationsmötet 
kan ses här t.o.m. 7.7.2020: Inspelning.

Under vecka 24 och 25 kan man träffa planläggningschef Barbara Påfs på ämbetshuset. Boka tid på förhand: tfn 06 327 7175, barbara.pafs@korsholm.fi.

Skede: Ett förslag till plan var  framlagt 8.6–7.7.2020 (MBF 19 §).

Välkommen på informationsmöte tisdagen den 8.1.2019 kl. 18–20 vid Kvevlax skola, Funsibackvägen 8, Kvevlax. Tillfället ordnas för att informera och att höra åsikter.
Konsulterna från FCG är anträffbara kl. 16–18.
Kaffeservering!

Två alternativa planutkast var framlagda 8.1–6.2.2019 i Korsholms ämbetshus, andra våningen. (MBF 30 §). 
Plankarta alternativ 1
Plankarta alternativ 2
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Förminskning av detaljplankartan
Bilaga 3 Landskapskartor
Bilaga 4 Rondellutredning
Bilaga 5 Dimensioneringsgrunder
Bilaga 6 Dimensioneringstabell


Delgeneralplan för Kvevlax
Framlagt: 12.4–11.5.2018
Skede: program för deltagande och bedömning  (MBL 63§) 
Kontaktpersoner: Barbara Påfs
Program för deltagande och bedömning


INBJUDAN
KOM MED OCH PÅVERKA vid planeringen av Kvevlax by.
Välkommen på informations- och diskussionstillfälle om delgeneralplan för Kvevlax
onsdagen 11.4.2018 kl. 17.30–20 vid Kvevlax skola. Tillfället ordnas för att informera och att höra åsikter. Kaffeservering!