Märkenkall vindkraftspark delgeneralplan

OX2 Wind Finland Oy har anhållit om uppgörande av en delgeneralplan som möjliggör byggande av en vindkraftspark i Märkenkall. Området finns i ett skogsområde mellan Veikars, Voitby, Vassor och Merikart. Plan­läggningen genomförs i samarbete med Vasa stad.

Kontaktpersoner:  Barbara Påfs planläggningschef,

Skede: Besvär mot kommunfullmäktiges beslut har inlämnats till  Högsta förvaltningsdomstol.

Kommunfullmäktige godkände planen 23.2.2017
Kommunstyrelsen godkände planen 7.2.2017

Justerat förslag var framlagt 14.9-13.10.2016
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Inlämnade åsikter och genmäle 2014
Bilaga 3. Miljökonsekvensbedömningsprogrammet och bilagor 
Bilaga 4. Inlämnade åsikter och genmäle 2015
Bilaga 5. Inlämnade åsikter och genmäle 2016
Bakgrundsinformation
Buller- och skuggmodelleringar för 15st  kraftverk
Fotomontage och synlighetsanalys för 15st kraftverk
Komplettering av vegetation och naturtyper
Utredning av Nattskärra
Konsekvenser för flygekorre
Buller-  och skuggmodelleringar för 22st  kraftverk (planförslag 2015)

Förslag var framlagt 12.1–11.2.2016
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Inlämnade åsikter och genmäle 2014
Bilaga 3. Miljökonsekvensbedömningsprogrammet och bilagor 
Bilaga 4. Inlämnade åsikter och genmäle 2015

Fotomontage översiktskarta
Fotomontage bilder sammanställning
Fotomontage enskilda bilder:
fp0_vägkorsning     fp0_vägkorsning_symbol
fp1_höghusens backe     fp1_höghusens backe symbol
fp2_vägkorssning     fp2_vägkorsning_symbol
fp3_väg åkermark     fp3_väg åkermark symbol
fp4_ vägkant     fp4_ vägkant_symbol
fp5_husgrupp_östra_sidan     fp5_husgrupp_östra_sidan_symbol
fp6_vägkant     fp6_vägkant_symbol
fp8_ändan_av_bryggan     fp8_ändan_av_bryggan_symbol
fp9_ vägkorsning_10m_söder     fp9_ vägkorsning_10m söder_symbol
fp11_vägkorsning_10m_väst     fp11_vägkorsning_10m_väst_symbol
fp12_gårdsplan     fp12_gårdsplan_symbol
fp13_vägkorsning     fp13_vägkorsning_symbol
fp14_väg     fp14_väg_symbol
fp15_väg_nära_huset    fp15_väg_nära_huset_symbol

Bakgrundsinformation (på finska)
Merkkikallion kehrääjäselvitys 2015
Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnus
Merkkikallion liito-orava vaikutukset

Utkastet var framlagt 2.6-2.7.2015
Plankarta
Planbeskrivning
Programmet för deltagande och bedömning var framlagt 16.6-15.8.2014