Detaljplaner

Här finns detaljplaner som har trätt i kraft år 2013 eller senare. Gällande äldre detaljplaner samt detaljplaner med ringa verkningar kontakta någon av planläggarna.

Böle
Utvidgning av detaljplan för Sveden-området i Böle, plankarta
Detaljplan för Hemskog 1, plankarta
Ändring av detaljplan för del av kvarter 5 och 6 i Böle (Forskärrsvägen), plankarta

Fågelberget
Detaljplan för utvidgning av Fågelbergets företagscenter, plankarta
Detaljplan för utvidgning av Fågelbergets företagscenter, beteckningar och bestämmelser
Fågelbergets företagscenter, ändring av detaljplan för kvarter 20, plankarta

Kvevlax
Detaljplan för Mararna, plankarta
Ändring av detaljplan, kvarter 21, plankarta
Detaljplan för Kvevlax lärcenter, plankarta

Petsmo
Ändring och utvidgning av detaljplan för Petsmo strandområde, plankarta 

Replot
Ändring av detaljplan i del av kvarter 12 i Replot centrum, plankarta

Singsby
Detaljplan för Trollkuniback, plankarta

Smedsby

Detaljplan för Storgård, plankarta
Ändring av detaljplan i kvarter 38, 38b och 39, plankarta
Ändring av detaljplan för Gädda II, plankarta
Utvidgning av detaljplan, kvarter 661-665 på Gäddaområdet i Smedsby, plankarta 
Smedsby centrum I, plankarta
Ändring av detaljplan för kvarter 601 i Smedsby, plankarta
Gammelstadsvägens detaljplan, plankarta
Smedsby skolcentrum, ändring av detaljplan, plankarta
Ändring av detaljplan för kvarter 604a samt del av rekreationsområde, Smedsby företagscenter, plankarta
Ändring av detaljplan för del av kvarter 221 samt LPA område i Smedsby centrum I, plankarta
Ändring av detaljplan för kvarter 226 i Smedsby, plankarta

Solf
Ändring av detaljplan för kvarter 24, 26 och 28, Björngärdan, plankarta
Detaljplan för Wahlrooska hästsportområdet, plankarta
Detaljplan över Hägnan i Solf, plankarta

Toby
Detaljplan för Hägnäsbacken, plankarta
Detaljplan för Granholmsbacken II, plankarta
Ändring av detaljplan vid Tuovilan koulu, plankarta

Vassor
Detaljplan för Vassor farmområde, plankarta

Veikars
Utvidgning av Veikars detaljplanområde, kvarter 10-23, plankarta

Vikby
Detaljplan för Vikby II, plankarta 
Ändring av detaljplan för kvarter 4, 7 och 12 på Vikby företagsområd, plankarta


Västerhankmo
Ändring av markanvändningsplan för Röjmarens bostadsområde, plankarta