Godkända planer

General-och detaljplanerna godkänds i huvudsak av kommunfullmäktig. Detaljplaner med ringa verkningar kan godkännas av samhällsbyggnadsnämnden.