Tuovilan koulu

Sanering av Tuovilan koulu

Kommunen informerar på denna sida om hur saneringsarbeten i Tuovilan koulu framskrider. 

 

Undersökningar, rapporter och utlåtanden

Den byggnadstekniska undersökningen utfördes av Drytec Anderssén Oy Ab, och av undersökningsrapporten har man sammanställt en kortare lägesrapport med de mest centrala iakttagelser och utförda åtgärder samt ett förslag till fortsatta åtgärder.

Lägesrapporten, som gjordes inför saneringen av gamla delen, hittas via följande länk (på finska): Tilannekatsaus.

Undersökningsrapporten skickades till en certifierad expert på hälsoriktigt byggande (RTA), Sitowise Oy, som har gett ett utlåtande om kvaliteten på inomhusluften (RTA -utlåtande). Utlåtandet hittas via följande länk (på finska): Lausunto sisäilman laadusta (RTA).

Västkustens miljöenhet har gett ett utlåtande om inomhusluften i Tuovilan koulu utgående från Drytecs rapport. Utlåtandet hittas via följande länk: Västkustens miljöenhets utlåtande.

Åtgärdsplanen uppgjord av fastighetsverket vid Korsholms kommun hittas via följande länk: Åtgärdsplan.

Västkustens miljöenhet har godkänt kommunens åtgärdsplan. 
Utlåtandet hittas via följande länk: Västkustens miljöenhets utlåtande om åtgärdsplanen

Mellanrapport uppgjord från från saneringen våren 2020 av Tuovilan koulu (på finska): Mellanrapport. 

Förskolan är klar och i bruk. Slutrapport för förskolan hittas via länken (på finska): Slutrapport.

 

Utförda åtgärder i A-delen (gamla delen)

Rengöring av ventilationskanalerna.

Justering av ventilationen så att det råder övertryck.

Problemet med mineralfibrer i gymnastiksalen åtgärdades under jullovet (2019) genom att byta ut alla akustikskivor i gymnastiksalen. Bild på åtgärderna och slutresultatet i gymnastiksalen: Gymnastiksalen.  

Åtgärder utförda under våren 2020 i förskolans utrymmen beskrivs i mellanrapporten (på finska): Mellanrapport.

Under sommaren 2020 har golvmattorna bytts ut, hela ytterväggar bytts ut och skadorna i mellanväggarna åtgärdats. 

Skolans matsal har sanerats samt förstorats enligt önskemål från personalen och är klar för användning till skolstarten.

Under höstterminen åtgärdades några klassrum och de var klara i januari 2021.

Förskolans våt-tambur och toaletter samt skolhälsovårdarens utrymmen och speciallärarklassrummet var klara under hösten 2020.

Förskolan är klar och i bruk. Slutrapport för förskolan hittas via länken (på finska): Slutrapport.

Listan uppdateras efter hand

 

Utförda åtgärder B-delen (nyare delen)

Byte av ytmaterialet i bottenbjälklaget under klassrummen och korridorerna.

Tätning av anslutningen vägg–golv.

Byte av vikdörr.

Rengöring av ventilationskanalerna.

Justering av ventilationen så att det råder övertryck.

Listan uppdateras efter hand

 

Fortsatta åtgärder

Bild på saneringsplanen hittas via följande länk (texterna på finska): Tuovilan koulun saneeraus. 

Inom 3 klassrum på skolsidan har renoveringen påbörjats från och med 2021. Beräknas vara klart till sommaren.

Till hösten åtgärdas lärarrummen, beräknas vara klart till jul.