Tuovilan koulu

Sanering av Tuovilan koulu

Kommunen informerar på denna sida om hur saneringsarbeten i Tuovilan koulu framskrider. 

 

Undersökningar, rapporter och utlåtanden

Den byggnadstekniska undersökningen utfördes av Drytec Anderssén Oy Ab, och av undersökningsrapporten har man sammanställt en kortare lägesrapport med de mest centrala iakttagelser och utförda åtgärder samt ett förslag till fortsatta åtgärder.
Lägesrapporten, som gjordes inför saneringen av gamla delen, hittas via följande länk (på finska): Tilannekatsaus.

Undersökningsrapporten skickades till en certifierad expert på hälsoriktigt byggande (RTA), Sitowise Oy, som har gett ett utlåtande om kvaliteten på inomhusluften (RTA -utlåtande). Utlåtandet hittas via följande länk (på finska): Lausunto sisäilman laadusta (RTA).

Västkustens miljöenhet har gett ett utlåtande om inomhusluften i Tuovilan koulu utgående från Drytecs rapport. Utlåtandet hittas via följande länk: Västkustens miljöenhets utlåtande.

Åtgärdsplanen uppgjord av fastighetsverket vid Korsholms kommun hittas via följande länk: Åtgärdsplan.

Västkustens miljöenhet har godkänt kommunens åtgärdsplan. 
Utlåtandet hittas via följande länk: Västkustens miljöenhets utlåtande om åtgärdsplanen

Mellanrapport uppgjord från från saneringen våren 2020 av Tuovilan koulu (på finska): Mellanrapport.

 

Utförda åtgärder i A-delen (gamla delen)

Rengöring av ventilationskanalerna

Justering av ventilationen så att det råder övertryck

Problemet med mineralfibrer i gymnastiksalen åtgärdades under jullovet (2019) genom att byta ut alla akustikskivor i gymnastiksalen.
Bild på åtgärderna och slutresultatet i gymnastiksalen: Gymnastiksalen.  

Åtgärder utförda under våren 2020 i förskolans utrymmen beskrivs i mellanrapporten (på finska): Mellanrapport.

Listan uppdateras efter hand

 

Utförda åtgärder B-delen (nyare delen)

Byte av ytmaterialet i bottenbjälklaget under klassrummen och korridorerna

Tätning av anslutningen vägg–golv

Byte av vikdörr

Rengöring av ventilationskanalerna

Justering av ventilationen så att det råder övertryck

Listan uppdateras efter hand

 

Fortsatta åtgärder

Under sommaren 2020 kommer förskolan och matsalen att färdigställas så de är klara att användas till skolstarten på hösten.

Under höstterminen åtgärdas de återstående klassrummen i gamla delen och de beräknas vara klara under jullovet.

Bild på saneringsplanen hittas via följande länk (texterna på finska): Tuovilan koulun saneeraus.