Korsholms högstadium

Renovering och sanering av Korsholms högstadium

Kommunen informerar om arbetena och hur de fortskrider på denna sida. 

Bakgrund

På kommunens uppdrag utförde Investigo under 2018 en konditionsgranskning av Korsholms högstadium. Fastighetsverket har utgående från granskningen skapat sig en bra bild av läget. Rapporten fungerar som grund för helhetsplaneringen av högstadiet. 

Under de senaste åren har kommunen utfört saneringar, reparationer och renoveringar i fastigheten, men även byggt helt nya tillbyggnader. Arbetena pågår som bäst och kommer fortsätta en tid framöver. I nuläget jobbar fastighetsverket med att ta fram en åtgärdsplan för de fortsatta åtgärderna i högstadiet. Den åtgärdsplanen ska vara inlämnad till Västkustens miljöenhet inom mars månad. 

Nedan följer de undersökningar, rapporter och utlåtanden som berör högstadiet. Den omfattande rapporten från 2018 kan man på avtalad tid bekanta sig med hos fastighetschef Ronny Haglund vid Korsholms ämbetshus. 

 

Undersökningar och rapporter

Sammanfattning av Investiogs rapport 2018: Fukt och inomhusluftteknisk konditionsundersökning.

Utlåtande från Västkustens miljöenhet 2019: Utlåtande om inomhusmiljön vid Korsholms högstadium. 

RTA-utlåtande (finska): Bedömning av exponeringsförhållanden.

 

Utförda åtgärder

2016 inleddes arbetet med att planera en tillbyggnad till Korsholms högstadium och Smedsby-Böle skola. Tillbyggnaden "Smedsby skolcentrum" invigdes i augusti 2019. 

Under sommaren 2019 utfördes tätningsarbeten av fönster i samtliga klass- och lärarrum i de äldre delarna. 

Under höstlovet 14–18.10.2019 tätades ytterväggen och anslutningarna vägg-golv och vägg-tak i klassrum Norra övre 7 (NÖ7). 

Under jullovet 2019 utfördes samma åtgärder i NÖ5 samt NÖ6 och i början av mars färdigställdes alla klassrum i hela Norra övre korridoren.

Listan uppdateras efter hand.

 

Fortsatta åtgärder

Under vårterminen 2020 kommer de resterande klassrummen i den övre korridoren att åtgärdas enligt samma princip. 

Fler fortsatta åtgärder publiceras här efter att fastighetsverket lämnat in den slutgiltiga åtgärdsplanen till Västkustens miljöenhet.