Kontaktuppgifter

På adressen byggnadstillsynen@korsholm.fi kan man ta kontakt med oss i ärenden som berör byggnadstillsynen.
Telefontiderna för byggnadsinspektörerna Christer Lundberg och Alexander Finne är måndag-fredag 8–9 och tisdag till torsdag 12–14.