Flyttarens minneslista

Gör en flyttningsanmälan senast en vecka efter att du har flyttat.
Vidaresänd din post till den nya adressen och meddela den nya adressen till de före­tag som skickar räkningar till dig.
Kom ihåg vatten-, el-, telefon- och internetanslutningarna.
Om du har en hemförsäkring, kontrollera med försäkringsbolaget att försäkringen täcker den nya bostaden.