Djurskydd

Bestämmelser om djurskydd finns i djurskyddslagen (247/1996) och djurskyddsförordningen (396/1996). Lagstiftningen syftar till att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Jord- och skogsbruksministeriet sköter den allmänna övervakningen av lagen. På regional nivå sköts den av Regionförvaltningsverket och på kommunal nivå av tillsynsveterinären, kommunveterinärerna, miljö- och hälsoinspektörerna och polisen. Dessutom kan förvaltningsverket bevilja en person rätt att som djurskyddsövervakare göra djurskyddsinspektioner.

Anmälan om misstänkta fall av dålig behandling av djur kan göras till tillsynsveterinären, kommunveterinärerna eller miljö- och hälsoinspektörerna.

Nyttig information om djurskydd, övervakning och bestämmelser:

Jord- och skogbruksministeriet
Evira
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland