Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2019

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen 17.6.2019  19,7  6  9  nej
  17.7.2019  19,0  62  83  nej
  5.8.2019        
Hellnäs 17.6.2019 18,0   1  6  nej
  17.7.2019  17,4  29  11  nej
  5.8.2019        
Kalapää 17.6.2019  18,9  3   8  nej
  17.7.2019  17.7  4   7  nej
  5.8.2019        
Komossa 17.6.2019  19,1  23  15  nej
  17.7.2019  17,2  20  21  nej
  5.8.2019        
Oravais hamn 17.6.2019  17,6   45  88  nej
  17.7.2019  16,8   32  6  nej
  5.8.2019        
Röukas 17.6.2019  17,8  2  9  nej
  17.7.2019  17,1  27  47  nej
  5.8.2019        
Särkimo 17.6.2019  19,6   3  2  nej
  17.7.2019  17,8   2  4  nej
  5.8.2019        
Vinlax 17.6.2019  17,4  20  15  nej
  17.7.2019  15,9  11  17  nej
  5.8.2019        

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.