Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2019

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen 17.6.2019  19,7  6  9  nej
  17.7.2019  19,0  62  83  nej
  5.8.2019  19,4  15  20  nej
Hellnäs 17.6.2019 18,0   1  6  nej
  17.7.2019  17,4  29  11  nej
  5.8.2019  17,3  1  1  nej
Kalapää 17.6.2019  18,9  3  8  nej
  17.7.2019  17.7  4  7  nej
  5.8.2019  15,9  2  5  nej
Komossa 17.6.2019  19,1  23  15  nej
  17.7.2019  17,2  20  21  nej
  5.8.2019  15,4  6  10  nej
Oravais hamn 17.6.2019  17,6   45  88  nej
  17.7.2019  16,8   32  6  nej
  5.8.2019  16,3  2  2  nej
Röukas 17.6.2019  17,8  2  9  nej
  17.7.2019  17,1  27  47  nej
  5.8.2019  15,9  4  2  nej
Särkimo 17.6.2019  19,6   3  2  nej
  17.7.2019  17,8   2  4  nej
  5.8.2019  17,5  8  13  nej
Vinlax 17.6.2019  17,4  20  15  nej
  17.7.2019  15,9  11  17  nej
  5.8.2019  16,0  25  73  nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.