Badvattenkvaliteten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten 2019

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstrand

Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Sandbanken 4.6.2019  12,5  10  50 nej 
  24.6.2019  18,3  3  <10 nej
  15.7.2019  13,2  9  <10 nej
  5.8.2019  14,0  1  <10 nej 

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Antila 24.6.2019   17,2  10  20  nej
  15.7.2019  11,2  <10  <10  nej
  5.8.2019  10,1  <10  <10  nej
Bötombergen 24.6.2019  19,5   4  <1  nej
  15.7.2019  18,4  12  10  nej
  5.8.2019  16,5  4  <1  nej
Havsbadet 24.6.2019  17,7  <10  10  nej
  15.7.2019  11,2  <10  <10  nej
  5.8.2019  10,7  <10  <10  nej 
Härkmeri 24.6.2019  15,6  20  60  nej
  15.7.2019  15,3  <10  10  nej
  5.8.2019  13,0  <10  <10  nej 
Sideby, Vedholmen 24.6.2019  17,5  <10  <10  nej
  15.7.2019  17,8  20  40  nej
  5.8.2019  15,9  85  <10  nej
Skaftung (Skoängen) 24.6.2019  16,7  10  <10  nej
  15.7.2019  15,4  <10  <10  nej
  5.8.2019  14,5  20  <10  nej 
Ömossa, Lilla Sandjärv 24.6.2019  19,3  18  1  nej
  15.7.2019  18,5  30  10  nej
  5.8.2019  16,5  20  <1  nej

 Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.