Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax

Badvattenkvaliteten 2018

11.7.2018 har det konstaterats  misstanke om förekomst av sjöskabb vid Vägvik badstrand.
Mera information om sjöskabb finns här

EU-badstränder

Badvatten

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Harrström 5.6.2018  10,7  37  37  nej
  25.6.2018  15,2  23  57  nej
  16.7.2018  23,5  2  5  nej
  6.8.2018  19,5  110  260  nej
Molpe 5.6.2018  12,5  4  31  nej
  25.6.2018  15,8  1  6  nej
  16.7.2018  22,6 <1 <1  ja
  6.8.2018  20,5  9  5  ja (7.8.2018)
Åminne 5.6.2018  14,0  4  1  nej
  25.6.2018
26.6.2018

 17,5
 17,8

 240
 130
 870
 290
 nej
 nej
  16.7.2018  23,5  7  12  nej
  6.8.2018  18,5 14  220  nej

 

Badvatten Datum Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Bredhällan 25.6.2018  15,5  7  4  nej
  17.7.2018  24,5  12  9  nej
  7.8.2018  18,6  3  6  nej
Vägvik 25.6.2018  17,0  4 20  nej
  17.7.2018  25,3  5  6  nej
  6.8.2018  19,3  87  170  nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.