Badvattenkvaliteten i Korsholm

Badvattenkvaliteten 2019

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstrand

Badvatten

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Carpella 4.6.2019  13,5  3  <1  nej
  24.6.2019  18,5  3  26  nej
  15.7.2019  17,9  1  2  nej
  5.8.2019  16,4  1  1  nej

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Björkö 25.6.2019  15,0 <1  2    nej
  16.7.2019  16,2  3  2    nej
  6.8.2019  16,5  55  1    nej
Bulleråsen 25.6.2019  16,0 <1  2    nej
  16.7.2019  15,4  1  2    nej
  6.8.2019  15,1  1  2    nej
Fjärdskär 25.6.2019  17,5 <1 <1     nej
  16.7.2019  15,7 <1  5    nej
  6.8.2019  15,4  2  3    nej
Grönvik, Iskmo 24.6.2019  20,0  1  71    nej
  15.7.2019  18,1 <1   3    nej
  5.8.2019  17,8  2 <1    nej
Köklot 24.6.2019  19,0  1  9    nej
  15.7.2019  17,7 <1  2    nej
  5.8.2019  17,6  2  4    nej
Norra Vallgrundd 25.6.2019  16,0   10  3    nej
  16.7.2019  16,5  3  7    nej
  6.8.2019  16,4  15  5    nej
Petsmo 24.6.2019  19,0  1  10    nej
  15.7.2019  17,9  14  12    nej
  5.8.2019  17,0  2  2    nej
Replot 25.6.2019  16,0   2  29    nej
  16.7.2019  16,0  4  33    nej
  6.8.2019  16,3 <1  2    nej
Sommarösund 25.6.2019  19,0   4  3    nej
  16.7.2019  17,7 <1  2    nej
  6.8.2019

 16,1

<1  3    nej
Toby 24.6.2019  20,0 <5 <1    nej 
  15.7.2019  18,1  40  9    nej
  5.8.2019  16,4  20  7    nej
Vistan 25.6.2019  16,0  2  11    nej 
  16.7.2019  16,2  12  6    nej
  6.8.2019  17,0  10   3    nej
Österhankmo 24.6.2019  17,6  5   5    nej
  15.7.2019  17,5  19  14    nej
  5.8.2019  16,0  17  1    nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.


Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)
Datum Temperatur Heterotr. bakt.22 °C Heterotr. bakt. 36 °C Pseudom.
aerug.
Grumlighet Ph Fri klor Bunden klor KMNO4 Urea Nitrat
24.6.2019  19,2/18,7  160/150  120/160  0/0  <0,2/<0,2  7,9/7,9  <0,05/<0,05  0,039/<0,02  2,9/5,4  <0,1/0,1  
1.7.2019   19,0/19,0  2/0  7/0  0/0  >0,2/<0,2  7,3/7,3  0,97/0,97  <0,02/0,026      
16.7.2019  18,8/19,0  12/1  14/11  0/0  <0,2/<0,2  7,2/7,2  0,83/0,98  0,043/0,038  2,1/2,5  2,2/2,3  
7.8.2019   19,0/18,8  0/1  2/1  0/0  <0,2/<0,2  7,2/7,2  1,4/1,7  0,040/0,040    2,3/2,3