Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes

Badvattenkvaliteten 2019

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstränder

Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Mariestrand  4.6.2019 12,7   Nej
  24.6.2019 18,8  Nej 
  15.7.2019 17,1  Nej
  5.8.2019 15,2   Nej
Fagerö 4.6.2019 13,1  15  Nej
  24.6.2019 18,3   Nej
  15.7.2019 18,9  12  88   Nej
  5.8.2019 16,2  91  12   Nej
Tjärlax  4.6.2019 11,5  9 29  Nej
  24.6.2019 20,3   Nej 
  15.7.2019 13,4   Nej
  5.8.2019 11,0  11   Nej

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml 
Eschericia coli
MPN/100 ml 
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Töjby 24.6.2019 17,5 1300 Nej 
  1.7.2019 18,0 23 1600 Nej
  4.7.2019 18,4 38 1000 Nej 
  9.7.2019 16,0 1 32 Nej
  15.7.2019 17,5  12  Nej 
  5.8.2019 15,9  11  Nej 
Vargberget (insjö) 24.6.2019 20,9 24  Nej 
  15.7.2019 19,4  Nej 
  5.8.2019 17,4  Nej 
Vargholmen 24.6.2019 18,2  Nej 
  15.7.2019 13,5 Nej 
  5.8.2019 10,3  Nej 
Verkan 24.6.2019 19,6  Nej 
  15.7.2019 18,9  Nej 
  5.8.2019 15,7  1200  20  Nej 
  8.8.2019 18,8 2300  Nej
  14.8.2019 17,6 470 1 Nej
  26.8.2019 17,0  660  Nej 
  4.9.2019 16,8 88 1 Nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.

Verkan badstrand: Badförbudet är upphävt.