Blanketter

Miljövård

Anmälan om lagring av gödsel (.pdf)
Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer (.pdf)
Anhållan om befrielse från anslutningsskyldighet till allmänt avlopp (.pdf)
Ansökan om miljötillstånd
Registrering enligt miljöskyddslagen
Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar skakningar och buller
Anmälan om muddring och slåtter
Anmälan om en åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område
Anhållan om förlängt tömningsintervall (.pdf)
Anmälan om gemensamt avfallskärl (.pdf)

Marktäkt

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (.pdf)
Plan för utvinningsavfall (.pdf)
Utredning av hörande av grannar (.pdf)
Anmälan om tagningsmängd (.pdf)
Anmälan om tagande av marksubstanser för husbehov (.pdf)

Livsmedelstillsyn

Anmälan om avbrytande eller avslutande av verksamhet samt byte av innehavare (.pdf)
Anmälan om livsmedelslokal (.pdf)
Anmälan om material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (.pdf)
Anmälan om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal (.pdf)
Underrättelse om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal på en ny ort (.pdf)

Miljöhälsovård

Anmälan enligt Hälsoskyddslagen 13 § (.pdf)
Bilageblankett 1, Skola (.pdf)
Bilageblankett 2, Daghem, klubblokal (.pdf)
Bilageblankett 3, Intensifierat serviceboende, vårdhem eller motsvarande (.pdf)
Bilageblankett 4, Tatueringssalong, skönhetssalong eller annan lokal där det utförs hudbehandling (.pdf)
Bilageblankett 5, nöjes- eller samlingslokal, idrotts- eller konditionssal (.pdf)
Bilageblankett 6, hotell och annan inkvarteringslokal (.pdf)
Bilageblankett 7, simhall, badstrand, badanläggning eller allmän bastu (.pdf)
Bilageblankett 8, solarium (.pdf)

Ansökan för detaljhandelstillstånd för försäljning av läkemedelspreparat avsedda för behandling av nikotinberoende (.pdf)