Smedsby torg

IMG 4273

Om du vill komma och sälja till torget så ska du först göra en anhållan om det till tekniska direktören. Detsamma gäller för andra typer av tillfällig verksamhet t.ex. marknader som man vill arrangera på kommunens områden.

Om man vill placera skyltar, ledningar eller motsvarande på kommunens områden begär man lov av tekniska direktören eller fastighetschefen.

Gäller det något arrangemang som berör trafik och vägar är det vägmästaren som ger tillstånd. 

Tekniska direktören: Ben AntellIMG 4301
Vägmästare: Kjell Sundsten
Fastighetschef: Erik Rönnqvist

 

 

 

Prislista