Hamnar och bryggor

Batar

Båthamnar

I Korsholm finns följande av kommunen administrerade hamnar:

  • Björkö (Vikarskat)

  • Klobbskat

  • Norra Vallgrund

  • Replot

  • Fjärdskär

  • Furuskär (Köklot)

Kommunen hyr ut båtplatser till fiske- och fritidsbåtar vid hamnar. Lediga båtplatser utannonseras under våren och ansökan inlämnas till tekniska avdelningen. Vid utdelning av båtplatser prioriteras ansökningar enligt följande:

  1. Yrkesfiskare
  2. Personer bosatta i Korsholm
  3. Personer bosatta utanför Korsholm

För personer bosatta utanför Korsholm beviljas båtplats endast säsongsvis. De övriga faktureras automatiskt och behåller sin båtplats genom att betala fakturan.

Gästhamn

Replot hamn har gästhamnstatus. Servicen i gästhamnen sköts genom avtal med Café Arken - en sommarrestaurang belägen invid hamnen

Fiskehamnar

Servicebyggnader för yrkesfiskare finns vid hamnarna i Björkö (Vikarskatan), Klobbskat och Fjärdskär. Servicebyggnaderna är utrustade med ismaskiner. Hamnavgiften inkluderar dagsanvändning av servicehuset. Avgifter för is och elektricitet faktureras skilt.