Hamnar och bryggor

Batar

Båthamnar

Korsholm hyr ut och underhåller båtplatser vid följande hamnar:

  • Björkö (Vikarskat)

  • Klobbskat

  • Norra Vallgrund

  • Replot

  • Fjärdskär

  • Furuskär (Köklot)

Kommunen hyr ut båtplatser till fiske- och fritidsbåtar. Lediga båtplatser utannonseras under våren och ansökan inlämnas till teknisk service, samhällsbyggnad. Vid utdelning av båtplatser prioriteras ansökningar enligt följande:

  1. Yrkesfiskare
  2. Övriga

Till de som har hyrt båtplats föregående säsong sänds en faktura automatiskt under mars månad. Genom att betala fakturan senast på förfallodagen säkerställs hyrningen för kommande säsongen. Platser som inte har blivit betalda kan hyras ut omedelbart

Gästhamn

Replot hamn har gästhamnstatus. Sommarrestaurangen Café Arken som finns invid hamnen ansvara för servicen i gästhamnen.

Fiskehamnar

Servicebyggnader för yrkesfiskare finns vid hamnarna i Björkö (Vikarskatan), Klobbskat och Fjärdskär. Servicebyggnaderna är utrustade med ismaskiner. Hamnavgiften inkluderar dagsanvändning av servicehuset. Avgifter för is och elektricitet faktureras skilt.