Detta händer 2019

Fakta:

Teleoperatörenas skyddsrör och ledningar flyttas klart på området tunneln till Olavsvägen.

Parkeringsområdet intill nuvarande torg och Ekstras parkering anläggs.

Marknadsvägens lätta trafikled förnyas och parkeringsplatser anläggs.

Det nya torget på området Korsholmsvägen-Ekstra-f.d Piffibyggnaden anläggs.

Stensättning på Korsholmsvägen på området för s.k  ”shared space”  intill nya torget (se bild nedan).

Parkeringsplatser byggs och träd planteras.

Lätt trafikled byggs på området.

Regnvattenrörläggning på avsnittet Korsholmsvägen/ Nuvarande Kristinapark utmed Bölevägen till Stocksundsbäcken.

Dessutom anläggs övriga regnvattenrör, avlopp samt vattenledningsrör på området enligt uppgjorda planer.

Eventuella ändringar kan uppstå exempelvis ifall byggnadsarbeten på våningshus tomterna inleds.

Smedsby

Illustration av området ”shared space” intill nya torget.