Arrangemang

Här publiceras info om de specialarrangemang som uppstår under projektets gång. 

Vecka 20-21: 
Under denna tid kommer trafikljusen, skyltarna och refugerna i korsningen mellan Centrumvägen och Korsholmsvägen att avlägsnas. Vid parkeringen mellan ämbetshuset och Piffi kommer under samma tid en ny dagvattenlinje att grävas. 
Trafikanterna kan röra sig normalt i området, men uppmanas att vara uppmärksamma och reservera extra tid om man rör sig i rusningstid. I rusningstid kan större köbildning förekomma.