Veikars

veikars
Lediga egnahemstomter:
 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Adress
number 1 7 5a 1300 8,50 € Bergvägen 3a
number 2 1 1 1000 8,50 € Rievägen 11
Lediga radhustomter:
  Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Arrende Adress
number 3 4 4 3894 13 € 7 % av tomtens pris Rievägen 2
Förmånliga bostadstomter i Veikars:

Korsholms kommun bjuder ut på anbud ett antal bostadstomter i Veikars.
Anbuden kan lämnas utan anbudstid, så länge som tomterna räcker. Tomterna är låglänta, men kommunaltekniken är utbyggd.
Anbuden riktas till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud.
Närmare uppgifter ger markanvändningsingenjör Simon Weiner , tfn (06) 327 7177.
 

 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Adress
number 4 4 2 1157 Anbud Rievägen 6

Detaljplan för Veikars kv 1-4  (tif)
Detaljplan för Veikars kv 7-9  (tif)

Tomtansökan  (pdf)
Tomtansökan för radhustomt  (pdf)

Teckenförklaring
Grön / Vihreä Ledig tomt
Gul / Keltainen Reserverad
Röd / Punainen Såld / Arrenderad