Toby - Hägnäsbacken

 hagnas 12.3.2019

Lediga egnahemstomter:
 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Adress OBS
number 1 44 1 1268 13 € Hägnäsbackvägen 19  
             
             
number 8 42 1 1301 13 € Hägnäsbacken 3 **
number 10 43 4 1226 13 € Hägnäsbackvägen 17  
number 11 43 3 1200 13 € Hägnäsbackvägen 15  
number 12 43 2 1368 13 € Hägnäsbackvägen 13 *
number 14 41 2 1200 13 € Hägnäsbackvägen 9 **
number 15 41 1 1200 13 € Hägnäsbackvägen 7  
Lediga radhustomter:
  Kvarter Tomt Areal (m²) Pris/m² Arrende Adress
number 16 40 1 2502 22 € 7 % av tomtens pris Hägnäsbacken 2
             
Begränsningar på grund av flygekorrar:

I området finns det flygekorrar som måste beaktas. För mer info läs NTM-centralens ställningstagande angående föröknings- och rastplatser för flygekorre på Hägnäsbackens detaljplaneområde i Toby. 

*

43/2

Flygekorren är en djurart som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a). Enligt 49§ 1 mom. i naturvårdslagen är det förbjudet att förstöra och försämra föröknings- och rastplatser för individer av arten. Med tanke på bevarande av möjliga föröknings- och rastplatser är det nödvändigt att spara holkträd på tomt 43/2. Dessutom skall trädbeståndet söder om byggrutan sparas orört så långt som möjligt för att erbjuda skydd och näring samt trygga förbindelser för flygekorren.

 

**

41/2, 42/1, 42/3 och 43/1

Flygekorren är en djurart som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a). Enligt 49§ 1 mom. i naturvårdslagen är det förbjudet att förstöra och försämra föröknings- och rastplatser för individer av arten. Med tanke på bevarande av möjliga föröknings- och rastplatser är det nödvändigt att spara holkträd och spara tillräckligt med träd på tomterna för att flygekorren ska kunna röra sig på området.

 

 

Detaljplan för Hägnäsbacken (pdf)
NTM-centralens ställningstagande (pdf)
NTM-centralens ställningstagande karta  (pdf)

Tomtansökan  (pdf)
Tomtansökan för radhustomt  (pdf)

Teckenförklaring
Grön / Vihreä Ledig tomt
Gul / Keltainen Reserverad
Röd / Punainen Såld / Arrenderad