Smedsby - Storgård

storgard 19.8.2019

Ledig radhustomt:

 tabell storgard radhus

Lediga egnahemstomter:

OBS tomterna är anbudstomter läs längre ned på sidan  för närmare information.

 Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Minimipris Adress OBS


number 1

number 10


54 

52      


5

4


1513

1110


37 825 €

27 750€


Sigridsvägen 17

Emiliavägen 2

 

 

Information gällande anbudstomterna

Korsholms kommun begär prisanbud för den egnahemstomt som presenteras på denna sida. 

Anbuden skall inlämnas eller sändas per post i slutet kuvert märkt "TOMTANBUD". Anbuden skall  lämnas in till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Kommunen förbehåller sig rätten att  förkasta givna anbud om de är lägre än minimipriset. Tomterna säljs till högstbjudande. Om anbuden är lika höga avgörs ordningen genom lottning.

En anbudsgivare får köpa endast en tomt av kommunen, men anbud kan ges för flera tomter. Då skall skilt anbudsformulär ifyllas för varje tomt och samtidigt bör förstahandsordningsföljden anges. Endast privatpersoner får köpa egnahemstomter av kommunen.

De vars anbud har antagits får reservera tomten i 10 månader. Inom reserveringstiden skall bygglovsansökan inlämnas, varefter tomten kan köpas till det pris som anbudsgivaren gett.

Vid den anbudsbaserade försäljningen följs i övrigt till lämpliga delar Korsholms kommuns normala villkor för tomtöverlåtelser.

Byggnadsskyldighet : Inom tre år från att tomten köpts skall byggandet av ett bostadshus i enighet med områdets detaljplan påbörjas.

Detaljplan för Storgård

Köpanbud för egnahemshustomt  (pdf)

Teckenförklaring
Grön / Vihreä Ledig tomt
Gul / Keltainen Reserverad
Röd / Punainen Såld / Arrenderad