Lediga tomter

Tomter web

 


NYA SMÅHUSTOMTER PÅ MARARNA I KVEVLAX

Kan ansökas 20.5-3.6.2019. OBS: Arbete med kommunaltekniken pågår under maj månad. Undvik att röra er på området under dagtid (kl. 08–16).

Det finns även lediga tomter i andra byar.

Presentationsmaterial samt ansökningsblanketter: Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, II våningen www.korsholm.fi/tomter

Tilläggsuppgifter: Hanna Ranto-Nyby, tfn 06 327 7182, Simon Weiner, tfn 06 327 7177

Ansökningar ska lämnas in senast 3.6.2019 kl. 16 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller planlaggning@korsholm.fi.

Ansökningarna behandlas i samhällsbyggnadsnämnden 26.6.2019.


 

Egnahemstomter

Korsholms kommun har lediga egnahemstomter i flera olika byar. De lediga tomterna är belägna på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan. Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de på markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik. 

Tomtreserveringsbeslut  kan göras genast efter att ansökan inlämnats. Reserveringen gäller i tio månader, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnat bygglovsansökan kan tomten säljas.

Vissa av tomterna är färdigt egna fastigheter, och för dem debiteras en fastighetsbildningsavgift på 1 000 €. För övriga tomter står köparen för lantmäteriavgiften när tomten styckas till egen fastighet. Det är köparen som betalar köpvittnesarvodet enligt fastställd förordning, i dagsläget 120 €.

Rad-, Par- och Höghustomter

Korsholms kommun har lediga rad- och parhustomter i Smedsby, Böle, Solf, Veikars, Västerhankmo och Norra Vallgrund. De lediga tomterna är belägna på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan. Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de på markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik.

Tomtreserveringsbeslut  görs av samhällsbyggnadsnämnden. Reserveringen gäller i ett år, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnad bygglovsansökan kan tomten arrenderas. Tomtreserveringsprinciperna i sin helhet finns som skild bilaga.

Kartans ikoner är hämtade från Map Icons Collection.
Företagstomter

Uppgifter angående lediga företagstomter finns på en egen sida under  "Näringsliv och arbete" 

Nya tomter

Nya tomter som tidigare inte kunnat ansökas delas alltid ut via en allmän tomtansökan. Den allmänna tomtansökningen ordnas vanligtvis i februari-mars  samt i  oktober och pågår i två veckor.

Ifall du är intresserad av lediga bostadstomter  kontakta: