Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Ändring av detaljplan för kvarter 1, 8 och 9 på Fågelberget
Framlagt: 16.4–15.5.2019
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63 §)
Kontaktperson: Marika Häggblom
Program för deltagande och bedömning 


Ändring av detaljplan för del av kvarter 5 och 6 i Böle (Forskärrsvägen)
Framlagt: 16.4–15.5.2019
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63 §)
Kontaktperson: Anne Holmback
Program för deltagande och bedömning 


Ändring av detaljplan för kvarter 604a på Smedsby företagscenter
Framlagt: 26.3–24.4.2019
Skede: förslag (MBF 27 §)
Kontaktperson: Marika Häggblom
Plankarta
Planbeskrivning
Bilagor


 Blankett för åsikt/anmärkning