Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Detaljplan för Vassor farmområde
Framlagt: 21.11–20.12.2017
Skede: Ett utkast till plan är  framlagt (MBF 30 §).
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Uppföljningsblankett

Ändring av detaljplan för kvarter 226 i Smedsby
Framlagt: 14.11–13.12.2017
Skede: Ett förslag till plan är offentligt framlagt (MBF 27 §).
Kontaktperson: Marika Häggblom, planläggningsingenjör

Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Förminskning av detaljplankartan
Bilaga 3 Illustrationer
Bilaga 4 Skuggpåverkan
Bilaga 5 Bemötanden 2012
Bilaga 6 Bemötanden 2017
Bilaga 7 Uppföljningsblankett

Ändring av stranddetaljplan på Grisselskär, kvarter 1 (Söderudden)
Framlagt: 9.11–8.12.2017
Skede: program för deltagande och bedömning (MBL 63 §)
Kontaktperson: Barbara Påfs, planläggningschef
Program för deltagande och bedömning 

Blankett för åsikt/anmärkning