Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Ändring av detaljplan vid Tuovilan koulu, Toby
Framlagt: 13.2–14.3.2018
Skede: förslag (MBF 27§)
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Uppföljningsblankett 

Gammelstadsvägens detaljplan, Smedsby
Framlagt: 13.2–14.3.2018
Skede: förslag (MBF 27§)
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Uppföljningsblankett 

Ändring av stranddetaljplan för Heimlandsskatan, Petsmo
Framlagt: 13.2–14.3.2018 
Skede: förslag (MBF 27§)
Kontaktperson: Barbara Påfs, planläggningschef
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning


Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 3.1-1.2.2018 (MBL 63 §).
Program för deltagande och bedömning
Markägare kan anhålla om önskad flyttning av utvisad byggplats senast 10.3.2018 för att den eventuella flyttningen ska kunna beaktas i denna revidering. Tidigare inlämnade anhållan behöver inte förnyas.

Blankett för åsikt/anmärkning