Karperö-Singsby delgeneralplan

Delgeneralplanen ersätter tidigare plan, som är godkänd av kommunfullmäktige år 1994. Området som ska delgeneralplaneras omfattar ett ca 2060 ha stort område, varav ca 300 ha består av vattenområdet Karperöfjärden. 

Kontaktpersoner:  Catarina Simons planläggare


Aktuellt med Karperö-Singsby delgeneralplan

Kommunfullmäktige godkände planen 19.9.2019.
Kommunstyrelsen godkände planen 19.8.2019. 

Uppdaterad 20.9.2019


Delgeneralplan för Karperö–Singsby
Framlagt 15.11-14.12.2018 

Skede: förslag (MBF 19 §)
Plankarta
Planbestämmelser
Planbeskrivning
- Del 1 kap. 1-2
- Del 2 kap. 3-9
Dimensioneringssystem
Fastighetsvisa byggplatser
Villkorliga byggplatser
Utgångsrapporten
- Del 1 s.1-18
- Del 2 s.19-33       
- Del 3 s. 34-51
Trafikledshierarkin och anslutningsprinciper
Trafikutredning
Dagvattenutredning
Landskaps- och kulturmiljöinventering
Naturinventering


 

INBJUDAN 

Information om delgeneralplan för Karperö–Singsby ordnas 4.1.2018 kl. 18–20 vid Korsholms kulturhus i Smedsby. Välkommen!

Arkitekt Staffan Lodenius från Arkitektbyrå A-Konsult Ab är anträffbar 5.1.2018 kl. 8.30–12 på Korsholms ämbetshus. 


Skede: Ett utkast till plan var framlagt 3.1–1.2.2018  (MBF 30 §).
Plankarta
Planbeteckningar
Del 1 Planbeskrivning
Del 2 Planbeskrivning
Dimensioneringssystem
Byggplatser enligt fastigheter
Naturinventering 2014
Landskaps- och kulturmiljöinventering 2015
Dagvattenutredning
Rapport över utgångsläget
Trafikutredning


Information om delgeneralplan för Karperö–Singsby ordnas 30.5.2017 kl. 17–19 vid Norra Korsholms skola, Karperö. Välkommen!

Arkitekt Staffan Lodenius från Arkitektbyrå A-Konsult Ab är anträffbar 31.5.2017 kl. 9–14 på Korsholms ämbetshus.

Skede: Ett preliminärt utkast till plan var framlagt 29.5–27.6.2017 (MBF 30§)
Plankarta
Planbeteckningar
Planbeskrivning
Dimensioneringssystem
Byggplatser enligt fastigheter
Naturinventering 2014
Landskaps- och kulturmiljöinventering 2015Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 2.11–1.12.2016 (MBL 63 §)


Informations- och diskussionstillfälle

Ett informations- och diskussionstillfälle om delgeneralplan ordnades torsdagen 10.3.2016 kl. 18–20 vid Norra Korsholms skola. De cirka 70 deltagarna indelades i sex arbetsgrupper för att diskutera rekreation, service, boende, trafikfrågor, näringslivsverksamhet och smultronställen. Ett stort tack till alla som deltog och delade med sig idéer och önskemål gällande utvecklingen av Karperö och Singsby byarna.