Vikariat som vårdare inom närståendevården

Arbetsgivare: Korsholms kommun/socialvårdstjänster

Arbetsplats: Vårdare inom närståendevården

Adress:  Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Korsholm

Ansökningstiden börjar: 20.9.2017

Ansökningstiden upphör: 5.10.2017

Arbetstid: 50%

Arbetsförhållandets längd: Tidsbestämt arbetsförhållande, 1.11.2017-31.5.2018.

Behörighetskrav: erfarenhet av vårdarbete

Språkkrav: God förmåga att tala och förstå svenska och nöjaktig förmåga att tala och förstå finska.

Prövotid: 1 månad.

Lön: Enligt AKTA.

Förfrågningar: Ledare för närståendevården, Heidi Hakala-Öman. tfn 327 7229.

Ansökningar med kopior på arbets-, språk- och studieintyg sänds till Korsholms kommun/närståendevård, Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Korsholm, eller per e-post: heidi.hakala-oman@korsholm.fi, senast 5.10.2017 kl.16.00.