Vattentjänstverket informerar

Vattentjänstverket inleder i början av oktober arbetet med att byta ut befintliga vatten- och avloppsledningar längs med en sträcka på ca 140 m längs med Stengärdsvägen. Se bifogad karta.

Saneringen görs för att trygga vattenförsörjningen i området eftersom vi har haft många läckage på de gamla ledningarna som installerades när området byggdes.

Som entreprenör har valts Raimo Asikainen Oy och deras arbetsledare Juha Tanttari kommer tillsammans med vattentjänstverkets personal att utföra projektet så att de olägenheter som projektet medför inverkar så litet som möjligt för de boende som berörs.

Trafiken kommer tidvis att styras om och tillfälliga arrangemang vidtas för att vi så snabbt som möjligt skall kunna genomföra projektet. Vi uppmanar boende att följa de skyltningar och avgränsningar som kommer att sättas upp.

Eftersom det alltid förekommer sättningar i de områden som grävts upp kommer beläggningsarbetet att utföras 2019.

Med hopp om gott samarbete och överseende med de olägenheter som projektet medför.

Om det finns frågor gällande projektet så kan ni kontakta oss för vidare information.
Vattenförsörjningschef Allan Heir allan.heir@korsholm.fi 05069 615
Vattentjänstverkets arbetsledare Dan Antell dan.antell@korsholm.fi 05069 613
Entreprenörens arbetsledare Juha Tanttari   juha.tanttari@raimoasikainenoy.fi 0504754455