Korsholms närsjukhus och Oravais närsjukhus stängda för besök

Mellan 21.12.2020 och 12.1.2021 är Korsholms närsjukhus och Oravais närsjukhus stängda för besök från anhöriga och andra utomstående på grund av det allmänna coronaläget.

Anhöriga till patienter i livets slutskede ombes kontakta närsjukhusen för besöksarrangemang.