Utvecklingsenkät för södra Korsholm

Utvecklingskommittén för södra Korsholm har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att under våren 2021 fundera på hur framtiden ska se ut i de olika byarna i området.

Detta går inte att göra utan era åsikter och kommentarer. Därför vill vi veta vad som är det bästa med er by och vad ni skulle förbättra och utveckla om ni fick bestämma. Er åsikt är viktig för oss!

Enkäten kan besvaras elektroniskt fram till den 30 mars 2021. Det tar ungefär fem minuter att besvara.

Länk till enkäten: Utvecklingsenkät.