Utveckling

01.06.2018

Lunchträff för företagare 7.6 i Replot

Korsholms kommun och föreningen Korsholms företaga...
22.05.2018

Intresseanmälan för att bygga en simhall i Smedsby centrum

Korsholms kommun erbjuder entreprenörer att meddel...
04.05.2018

Informations- och diskussionstillfälle för företagare 8.5

I samband med Korsholms företagares vårmöte 8.5 or...
20.04.2018

Frukost- och lunchträffar för företagare

Näringslivsrådet i Korsholms kommun och Korsholms ...
28.10.2016

Korsholms kommun deltar i Vasara-byggmässan 29-30.10.2016

Korsholms kommun marknadsför tomter på Vasara Byg...