Utbildning

13.05.2020

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Helsingby

Morgon- och eftermiddagsverksamheten vid Helsingby...
12.05.2020

Rondellbygge vid Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun kommer under sommaren 2020 anlägga en rondell vid Bölesunds-, Alma- och Matildavägens korsning. Byggnadsarbetena inleds i slutet av maj och rondellen ska vara färdigställd till mitten av augusti.
20.04.2020

Pressmeddelande om matutdelning i Korsholm

Korsholms kommun erbjuder elever, förskoleelever och även barn inom småbarnspedagogiken som är hemma att hämta matpaket från och med tisdag 21.4.2020. Utdelning av måltidspaketen sker på sex platser i kommunen: Smedsby, Kvevlax, Karperö, Replot, Solf och Toby.
03.04.2020

Stöd till elever

Här hittar du kontaktuppgifter till personer som kan ge stöd åt elever i coronatider.
24.03.2020

Korsholms familjecenter meddelar

Det går bra att ta kontakt med Korsholms familjecenter också medan undantagstillstånd på grund av coronakrisen råder.
23.03.2020

Lediga jobb inom dagvården

Korsholms kommun söker nu två lärare och en barnskötare inom småbarnspedagogik på heltid.
20.03.2020

Riktlinjer för grundläggande utbildningens elever i årskurs 1–3

I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.
17.03.2020

Skolorna kommer enligt regeringens beslut att avbryta sin verksamhet under tiden 18.3-13.4.2020

Undantagsvis ordnas förskoleundervisning och undervisning för i årskurs 1–3 till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd.
17.03.2020

Förskolor och daghem öppna – avgiftsfria dagar om barnen blir hemma

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna, vilket betyder att samtliga förskolor och daghem i Korsholm har öppet tillsvidare.
29.08.2019

Planerade klassresor och lägerskolor genomförs

Bildningsnämnden beslöt under torsdagseftermiddagen att alla planerade klassresor och lägerskolor för läsåret 2019-2020 genomförs enligt plan så att inga ekonomiska förluster uppstår.