Uppleva

17.03.2020

Biblioteken stängda 18.3–13.4.2020

Alla Korsholms bibliotek håller stängt och bokbussen trafikerar inte under tiden 18.3–13.4.2020.
02.03.2020

Ge förslag på fritidsverksamhet!

Snart är det sommar och just nu planerar vi inom f...
05.02.2020

Korsholmslöparen och Korsholms Trail startar

Korsholmslöparen startar med Skatila vinterlopp 15...
05.02.2020

Projekt Up, Out and Move!

Projekt Up, Out and Move! är ett idrottsprojekt so...
15.01.2020

Premierade år 2019

Korsholms kommun premierade framgångsrika idrottar...
04.07.2019

Korsholm har fått sitt första målade elskåp

Målningen är resultatet av ett samarbete mellan Korsholms kommun, Stundars och konstnären Päivi Arenius.
04.04.2019

Motionskampanjen Up, Out and Move!

I Korsholm pågår året om motionskampanjen Up, Out ...
13.02.2019

Utkikstornet i Svedjehamn är stängt!

Forststyrelsen har tvingats stänga Utkikstornet, Saltkaret, i Svedjehamn eftersom trapporna är helt isbelagda.
20.06.2018

Nytt utegym i Kvevlax

Nu kan du gymma utomhus i Kvevlax.