Upphandlingar

 

07.07.2017

Anbudsförfrågan på helhetsplanering på tillbyggnad av Helminas serviceboende i Smedsby

KOMU/1478/02.08.01.03/2017 Korsholms kommun begär ...
07.07.2017

Anbudsförfrågan på helhetsplanering på tillbyggnad av Solf daghem

KOMU/1479/02.08.01.03/2017 Korsholms kommun begär ...
07.07.2017

Prisförfrågan på byggande av trä-staket vid Korsholms idrottspark

KOMU/1475/02.08.01.03/2017 Kultur- och fritidsnämn...
07.07.2017

Intresseanmälan för entreprenadanbud Mustasaaren Keskuskoulu i Smedsby

KOMU/1469/02.08.01.03/2017 Korsholms kommun erbjud...
07.07.2017

Anbudsförfrågan på flyttbara fotbollsmål

KOMU/1476/02.08.02.07/2017 Korsholms kommun begär ...
30.06.2017

Maskintjänster 2018-2019

KOMU/1171/02.08.01.01/2017 Maskintjänster 2018-201...