Uppdateringen av fastighetsregistret fortsätter

Under sommaren och hösten har Korsholms kommun arbetat med uppdateringen av sitt fastighetsregister tillsammans med konsultföretaget FCG.

Korsholms kommuns byggnadstillsyn är beställare och ansvarig för projektet, men själva fältarbetet utförs av FCG:s personal.

Arbetet har varit tidskrävande och därför kommer inte det första skedet av granskningarna att vara klart förrän i november 2020. Detta föranleder inga åtgärder från fastighetsägarna. Arbetet fortsätter som tidigare. Mer information om själva projektet hittas via följande länk: https://www.korsholm.fi/aktuellt/korsholm-uppdaterar-fastighetsregistret/