Uppdateringen av fastighetsregistret fortsätter

Under sommaren och hösten har Korsholms kommun arbetat med uppdateringen av sitt fastighetsregister tillsammans med konsultföretaget FCG. Nu inleds följande granskningsskede.

Korsholms kommuns byggnadstillsyn är beställare och ansvarig för projektet, men själva fältarbetet utförs av FCG:s personal.

Det första skedet av granskningen är nu avslutat och nu fortsätter arbetet med följande granskningsskede.

Arbetet fortsätter som tidigare. Mer information om själva projektet hittas via följande länk: https://www.korsholm.fi/aktuellt/korsholm-uppdaterar-fastighetsregistret/