Undersökning: Allt fler vill flytta till Smedsby

75 procent av de svarande var intresserade av att flytta till Smedsby om där finns en lägenhet som uppfyller deras behov. Av dessa ansåg 48 procent att en flytt till Smedsby var mycket sannolikt.

– Den här undersökningen gav oss svar på det vi anat en längre tid, Smedsby lockar, säger Korsholms kommuns utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala.

42 procent av de svarande var i åldern 25–42 år och de som svarat aktivast var 35–45-åringarna.

– Om man tänker bilda familj och skaffa barn så spelar servicen stor roll i valet av boplats. Här finns allt från butiker, daghem, skolor och idrottshallar, så är det inte konstigt att just denna åldersgrupp är intresserad av Smedsby.

Men vad vill då de svarande ha för bostäder?

– Det ska vara flerrummare och stora bostäder, helst inte mindre än 60 m2.

De svarande fick välja flera alternativ på både antal rum och storlek i m2. Resultatet syns i bilden, klicka på den för högre upplösning.

Undersokning

Flera byggföretag vi har talat med vill främst satsa på ettor och små tvåor. I Smedsby finns helt tydligt också en efterfrågan på större bostäder. Frågan är bara hur stora bostäder det lönar sig att bygga, de får inte bli alltför dyra heller, säger Alaviitala.

De svarande var också väldigt intresserade av att bo i lägenheter byggda av trä. 76 procent ansåg att en lägenhet byggd av trä ger dem mervärde.

– Det gläder mig att de svarande är både intresserade av nya boendeformer och miljömedvetna. 40 procent ansåg nämligen att lägenheter byggda av trä ger dem mervärde för att det minskar koldioxidavtrycket.

Korsholms kommun har flertalet lediga tomter för flervåningshus i Smedsby och nu har det börjat röra på sig. Flera byggbolag har visat intresse och bland dem finns även bolag som vill bygga i trä.

– I nuläget bygger Wasa Group höghuset Smedsbys stjärna mitt i centrum, men även andra har visat intresse. Vi har haft flera möten med intresserade byggföretag. Det ser lovande ut, konstaterar Alaviitala.