Två delgeneralplaner väckte diskussion

Korsholms kommunstyrelse höll sitt första möte för hösten under måndagskvällen 19.8. Förslaget till delgeneralplan för Karperö-Singsby och utlåtandet till Vasklots delgeneralplan 2040 väckte diskussion.

Delgeneralplanen för Karperö-Singsby diskuterades flitigt i styrelsen och till slut utmynnade diskussionen i en omröstning.

Stig Beijar (SFP) föreslog återremittering eftersom han inte var nöjd med byggrätternas dimensioneringsgrunder. Understöd fick han av Monica Sirén-Aura (SFP) och Micael Westerholm (Sannf.). I omröstningen föll rösterna 4 för återremittering och 8 för godkännande av planen.

Delgeneralplanen går nu vidare till fullmäktige för godkännande den 19.9.

Det andra ärendet som väckte diskussion var Korsholms utlåtande till Vasa stad angående utkastet till Vasklots delgeneralplan 2040. Kommunstyrelsen ställde sig mycket positiv till utvecklingen av området.

– Styrelsen konstaterade att Korsholm ser fram emot att vara med och arbeta fram trafiklösningar, även för den tunga trafiken, tillsammans med Vasa stad, säger förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada.

Styrelseordförande Samuel Broman (SFP) begärde under mötet även befrielse från sitt uppdrag som medlem i bildningsnämnden. Styrelsen godkände detta och fullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan på mötet den 19.9.