Tuovilan koulu stänger – distansundervisning fram till höstlovet

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare fattat beslut om att stänga Tuovilan koulu under tiden 12.10-13.10. Skolan övergår därmed till distansundervisning.

Beslutet fattades efter att en i personalen konstaterats smittad av coronaviruset. För att undvika vidare smittspridning har enheten stängts. Smittspårningen pågår och exponerade kontaktas som bäst. 

Alla skolskjutsar kommer också att trafikera under nedstängningen.

Kommunen informerar inte mera om fallet i nuläget.