Tomtvisningsdag för företagare 13.6

Tomtvisningsdag på Fågelberget

Korsholms kommun ordnar onsdagen den 13.6 en tomtvisningsdag för företagare på Fågelbergets nyöppnade företagsområde. Tillställningen pågår mellan kl. 14-18 vid Gripen Wheels fastighet, Hallvägen 2, 65610 Korsholm.

Under evenemanget har man möjlighet att ställa frågor till och diskutera med flertalet kommunala tjänstemän om bland annat tomtpriser, tomtstorlekar och etableringsmöjligheter. Med hjälp av en karta får man sedan bege sig ut i terrängen och titta på de olika företagstomterna.

Projektchefen för cirkulärekonomi, Göran Östberg från Vasek, kommer också att närvara. Under evenemanget presenteras även det företag som reserverat den första tomten för cirkulärekonomi på Fågelberget.

 Kommunen bjuder på kaffe och korv. Ifall vädret är dåligt förflyttar vi oss inomhus.

Om ni har frågor kontakta:
Gustaf Westerholm
gustaf.westerholm@korsholm.fi 
0447271510