Till kännedom förlängning av Saravägen

Korsholms kommun kommer att förlänga Saravägen från Almavägens korsning till Korsholmsvägen hösten 2017. Arbetena inleddes 13.9.2017 och ska vara färdigställda i slutet av oktober 2017. Asfaltering sker tidigast år 2018.

 Till entreprenör har valts Österlunds Jordbyggnad, Ronny Österlunds telefonnummer är 044 012 3943. Ansvarig byggmästare är Håkan Wilson, tfn 0500 663 193.

 Kontaktpersoner vid Korsholms kommun är projekteringsingenjör Hans Hjerpe, tfn 050 696 12, samt övervakare Kim Ehrs, tfn 050 696 17.