Täthetssaneringen i Keskuskoulu fungerar

Täthetssaneringen som utfördes 2019 i Keskuskoulus gymnastiksal har kontrollerats enligt plan och konstateras fungera.

Rapporten (på finska) kan laddas ner via följande länk:  Kvalitetssäkringsdokument.

En ny motsvarande kontroll är planerad till hösten 2020 för att säkerställa att åtgärderna fortfarande fungerar. Åtgärder vidtas vid behov.

Frågor riktas till fastighetschef Ronny Haglund, 050 69 620.