Störningarna i e-posten åtgärdade

Under torsdagen (11.4) har det förekommit störningar i kommunens e-post.

Dessa störningar är nu åtgärdade.