Specialtransporter påverkar trafiken i Korsholm

Delar till vindkraftverk kommer att transporteras genom Korsholm under de kommande veckorna. Specialtransporterna är långa och trafikanterna uppmanas vara extra uppmärksamma.

Den första transporten går av stapeln under kvällen och natten 12–13.2. Följande transporter körs vid motsvarande tider 16–17.2, 17–18.2 och 18–19.2. Tidpunkten för den sista transporten är inte ännu bestämd.

Transporterna startar i Vasa och går genom Korsholm enligt sträckan Korsholmsvägen – Stormossvägen – Södra Fulmossvägen (tidigare Vecklaxvägen).

Ekipagen är exceptionellt långa. Varje transportomgång körs med 3 stycken 85 meter långa transportbilar och 5 varningsbilar. Bilisterna bör fästa extra uppmärksamhet vid varningsbilarnas instruktioner. Det lönar sig att hålla ett ordentligt köravstånd.

Korsholms kommun har monterat ner en del vägbelysning och andra skyltar för att transporterna ska kunna passera. Alla som rör sig i de berörda korsningarna ska därför vara uppmärksamma på att trafikbestämmelserna kan avvika från det normala.