Smitta konstaterad vid Kvevlax lärcenter

Skolverksamheten vid Kvevlax lärcenter har blivit exponerad för coronaviruset. Alla berörda har informerats och ingen behöver övergå till distansundervisning.

En i personalen vid Kvevlax lärcenter har konstaterats smittad av coronaviruset. Exponeringen i skolan har skett under den 8 och 9.10. Enligt de nya karantänsbestämmelserna löper därmed karantänstiden för alla exponerade ut på söndag 18.10. Skolan kan därför återgå till närundervisning efter höstlovet.

Alla som exponerats har kontaktas av kommunen.

Med hänsyn till den/de smittades personliga integritet informerar kommunen inte mer detaljerat om saken i nuläget.

Mer information kring stängning av skolor och daghem under coronakrisen hittas via följande länk: Information om stängning.