Skolorna kommer enligt regeringens beslut att avbryta sin verksamhet under tiden 18.3-13.4.2020

Undantagsvis ordnas förskoleundervisning och undervisning  för i årskurs 1–3  till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.

 Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det.

 I stället för närundervisning ordnas undervisningen genom distansstudier och digitala lärandemiljöer. Info om distansundervisning kommer från respektive skola.

 Vårdnadshavare där båda föräldrarna  till elever i förskola och åk-1-3 hör till den yrkeskategori som behöver vara i jobb med tanke på samhällets funktion, tar kontakt med skolans rektor angående möjlighet till närundervisning.