Skolorna i Korsholm återgår till närundervisning

Kommunens beredskapsledningsgrupp har i samråd med smidskyddsläkaren konstaterat att coronavirusläget i skolorna i kommunen har lugnat sig. Därmed har beredskapsledningsgruppen fattat beslutet att återgå till närundervisning.

Korsholms högstadium, Korsholms gymnasium, Keskuskoulu Pilotti och Tuovilan koulu återgår från och med måndag 26.10 till närundervisning.